ยป Ram Navmai Mantra


MANTRA 1-
Manu jai raceu milihi so baru sahaja sumdara samvaro
karunanidhanu sujana silu saneha janata ravaro II

MANTRA 2-
yehi bhamti gauri asisa muni siya sahita hiyam harasi alim I
tulsi bhavanihi puji puni puni mudita mana mamdira calim II

MANTRA 3-
jani gauri anukula siyahiya harasu na jai kahi I
mamjula mamgala mula bama amga pharakana lage II

MANTRA 4-

Udbhavsithiti Sanharkarinim Kaleshharineem,Sarvsharaskareem sitam Natoaham Ramvalbham.

MANTRA 5-
Yanmaya Vashvarti vishwamkhilamBrahamadidevasura, Yat Sat Vadmrishave Bhati sakalam Rajoo yadhaahaibharama, Yatpadah Palvmaive Bhati hi Bhavambhodhaisitatti Shravtam, Vandeaham Tamsheshkaranparam Ramakhayamesham Harim.

MANTRA 6-
Prasantam Ya Na Gatabhishaket Satatha Na mamloo banvasdukhta, Mukhambujshree Raghunandan Sai mai, Sada aastu Sa Mujulmangalprada.

MANTRA 7-
Neelambhuj shyamalkomlang Sita Samaropitvambhagam. Pano Mahasaikacharoochapam Namame Ramam Raghuvanshnatham

MANTRA 8-
Moolam Dharmtarovivekjaldhae Poornedumannandam, Vaiaragayambuj bhaskaram tawaghharam Dhavanta Paham Tapham, Mohambhodharpunjhpatanvidhoo khe Sambhavam Shankaram, Vande Braham kul kalankshamanam shree Rambhoopam Priyam.

Fairs Around The World
India

This great ritual begins at midnight on Mahashivaratri, when naga bavas, or naked sages, seate...

India

The Godachi fair is the most important fair in Karnataka. This fair is organized in the Godachi v...

India

The Yellamma Devi fair is held at the Yellamma temple located in Saundatti of Belgaum district...

India

The State of Rajasthan has so many attractions for tourists with its many palaces, temples and mo...

India

GURU Gobind singh  was the tenth of the eleven sikh Gurus,He was a Warrior, Poet and Phil...

India

Lili Parikrama  around Mount Girnar in Junagadh district starts from the temple of Bhavna...

India

Rambarat is one of the important festivals of Uttar Pradesh, the festival is mainly celebrated...

Copyright © FestivalsZone. All Rights Reserved.