ยป Ram Aarti

Shri Ramachandra kripalu bhaju man,
haran bhav bhai darunam.
Nav kanj lochan, kanj mukh,
kar kanj pad kanjarunam
Kandarp aganit amit chhavi,
Navvnil jiraj sundaram,
pat pit manahun tadit ruchi,
Suchi naumi Janakasutavaram.
Bhuj din bandu dinesh danav,
dusht dalan nikandanam,
Raghunand anand kand Kaushal,
chandra Dashrath nandanam.
Sir krit kundaltilak charu,
udar ang vibhushanam,
Ajanubhuj san-chap dhar,
sangramajit kharadushanam.
iti badit Tulasidas Shankar,
shesh muni man ranjanam,
Mam hridai kanj nivas kar,
kamadi khal dal bhanjanam.
Manujahi racheu milahi so bar sahaj sundarsanvaro,
Karuna nidhan sujan silu sanehu janat ravaro.
Ehi bhanti Gauri asis suni,
Siya sahit hiya harshin ali,
TuIsi bhavanihin puji-puni mudit man mandir chali.
Jani Gauri anukal,
Siya hiya harshu na jai kahi,
Manjul mangal mul,
bam ang pharkan lage.

Fairs Around The World
India

The day of Kartik Purnima is often referred to as Raas Purnima in West Bengal when Raas Leelas...

India

Purnagiri is located on the top of a hill and is 20 kms from Tanakpur. Purnagiri It is located...

India

Varanasi is the Sacred city for Hindus.  Ramlila festival is celebrated in great manner i...

India
Shattila Ekadashi...
India

GURU Gobind singh  was the tenth of the eleven sikh Gurus,He was a Warrior, Poet and Phil...

India

The Godachi fair is the most important fair in Karnataka. This fair is organized in the Godachi v...

India

Jhiri Mela - A tribute to a legendary farmer is an annual fair held in Jammu every year in the...

Copyright © FestivalsZone. All Rights Reserved.