» Ram Aarti

Ram Aarti

Posted On: 09 Apr, 2013| Festival: Ram Navami

Shri Ramachandra kripalu bhaju man,
haran bhav bhai darunam.
Nav kanj lochan, kanj mukh,
kar kanj pad kanjarunam
Kandarp aganit amit chhavi,
Navvnil jiraj sundaram,
pat pit manahun tadit ruchi,
Suchi naumi Janakasutavaram.
Bhuj din bandu dinesh danav,
dusht dalan nikandanam,
Raghunand anand kand Kaushal,
chandra Dashrath nandanam.
Sir krit kundaltilak charu,
udar ang vibhushanam,
Ajanubhuj san-chap dhar,
sangramajit kharadushanam.
iti badit Tulasidas Shankar,
shesh muni man ranjanam,
Mam hridai kanj nivas kar,
kamadi khal dal bhanjanam.
Manujahi racheu milahi so bar sahaj sundarsanvaro,
Karuna nidhan sujan silu sanehu janat ravaro.
Ehi bhanti Gauri asis suni,
Siya sahit hiya harshin ali,
TuIsi bhavanihin puji-puni mudit man mandir chali.
Jani Gauri anukal,
Siya hiya harshu na jai kahi,
Manjul mangal mul,
bam ang pharkan lage.

World Trade Fair
India

Varanasi is the Sacred city for Hindus.  Ramlila festival is celebrated in great manner i...

India

The Bahu Mela is celebrated in honor of the Goddess Kali whose temple lies in the Bahu Fort. T...

India

The Banganga Fair of Jaipur, Rajasthan takes place near a stream, approximately 11 km from the...

India

Lili Parikrama  around Mount Girnar in Junagadh district starts from the temple of Bhavna...

India


Bhadrapada Ambaji Mela is a multicultural fair where not only Hindus but people from ...

India

The Netaji Mela is held in the Karimganj district in Assam. This mela is spread over 15 days i...

India

 Baba Sodal Mela occupies a prominent place in the list of fairs in Punjab. The fair is h...

Articles
Copyright © FestivalsZone. All Rights Reserved.