» Ram Aarti

Ram Aarti

Posted On: 09 Apr, 2013| Festival: Ram Navami

Shri Ramachandra kripalu bhaju man,
haran bhav bhai darunam.
Nav kanj lochan, kanj mukh,
kar kanj pad kanjarunam
Kandarp aganit amit chhavi,
Navvnil jiraj sundaram,
pat pit manahun tadit ruchi,
Suchi naumi Janakasutavaram.
Bhuj din bandu dinesh danav,
dusht dalan nikandanam,
Raghunand anand kand Kaushal,
chandra Dashrath nandanam.
Sir krit kundaltilak charu,
udar ang vibhushanam,
Ajanubhuj san-chap dhar,
sangramajit kharadushanam.
iti badit Tulasidas Shankar,
shesh muni man ranjanam,
Mam hridai kanj nivas kar,
kamadi khal dal bhanjanam.
Manujahi racheu milahi so bar sahaj sundarsanvaro,
Karuna nidhan sujan silu sanehu janat ravaro.
Ehi bhanti Gauri asis suni,
Siya sahit hiya harshin ali,
TuIsi bhavanihin puji-puni mudit man mandir chali.
Jani Gauri anukal,
Siya hiya harshu na jai kahi,
Manjul mangal mul,
bam ang pharkan lage.

World Trade Fair
India

Kailash fair, Agra in Uttar Pradesh is a colorful carnival. India is a land of fairs and festi...

India

The day of Kartick Purnima is often referred to as Raas Purnima in West Bengal when Raas Leela...

United States


THE LONDON BOOK FAIR ANNOUNCES MOVE TO OLYMPIA IN 2015 AND LAUNCHES LONDON BOOK AND S...

India

Kundri Mela held in Jharkhand is one of the very popular cattle fairs in the state. As a state...

India

Jhiri Mela- A tribute to a legendary farmer is an annual fair held in Jammu every year in the ...

India
Ambubachi Mela, also known as Ambubasi festival, is held annually during monsoon in the kama...
India

Nanda Devi Raj Jat is one of the world famous festivals of Uttarakhand in India.People ...

Articles
Copyright © FestivalsZone. All Rights Reserved.